Šodienas piedāvājums - 27.05.2022.

Krājobligāciju tips
ISIN
Fiksētā ienākuma likme
Emisijas datums
Dzēšanas datums
Ieguldījuma summa
(EUR)
6 mēnešu krājobligācijas
LVK06M022188
0.1500 %
30.05.2022.
26.11.2022.
12 mēnešu krājobligācijas
LVK12M022271
0.7000 %
30.05.2022.
25.05.2023.
5 gadu krājobligācijas
LVK05G022278
1.9000 %
30.05.2022.
30.05.2027.
10 gadu krājobligācijas
LVK10G022271
2.4500 %
30.05.2022.
30.05.2032.

Attiecīgais piedāvājums vairs nav spēkā!