Šodienas piedāvājums - 24.01.2022.

Krājobligāciju tips
ISIN
Fiksētā ienākuma likme
Emisijas datums
Dzēšanas datums
Ieguldījuma summa
(EUR)
6 mēnešu krājobligācijas
LVK06M021321
0.0100 %
25.01.2022.
24.07.2022.
12 mēnešu krājobligācijas
LVK12M021414
0.0100 %
25.01.2022.
20.01.2023.
5 gadu krājobligācijas
LVK05G021411
0.2000 %
25.01.2022.
25.01.2027.
10 gadu krājobligācijas
LVK10G021414
0.5500 %
25.01.2022.
25.01.2032.

Attiecīgais piedāvājums vairs nav spēkā!