Šodienas piedāvājums - 01.06.2020.

Krājobligāciju tips
ISIN
Fiksētā ienākuma likme
Emisijas datums
Dzēšanas datums
Ieguldījuma summa
(EUR)
6 mēnešu krājobligācijas
LVK06M017212
0.0100 %
02.06.2020.
29.11.2020.
12 mēnešu krājobligācijas
LVK12M017313
0.0100 %
02.06.2020.
28.05.2021.
5 gadu krājobligācijas
LVK05G017310
0.3500 %
02.06.2020.
02.06.2025.
10 gadu krājobligācijas
LVK10G017313
0.7500 %
02.06.2020.
02.06.2030.

Attiecīgais piedāvājums vairs nav spēkā!