Šodienas piedāvājums - 24.01.2020.

Krājobligāciju tips
ISIN
Fiksētā ienākuma likme
Emisijas datums
Dzēšanas datums
Ieguldījuma summa
(EUR)
6 mēnešu krājobligācijas
LVK06M016271
0.0100 %
27.01.2020.
25.07.2020.
12 mēnešu krājobligācijas
LVK12M016398
0.0100 %
27.01.2020.
21.01.2021.
5 gadu krājobligācijas
LVK05G016395
0.0100 %
27.01.2020.
27.01.2025.
10 gadu krājobligācijas
LVK10G016398
0.3000 %
27.01.2020.
27.01.2030.

Attiecīgais piedāvājums vairs nav spēkā!