Šodienas piedāvājums - 26.01.2021.

Krājobligāciju tips
ISIN
Fiksētā ienākuma likme
Emisijas datums
Dzēšanas datums
Ieguldījuma summa
(EUR)
6 mēnešu krājobligācijas
LVK06M018830
0.0100 %
27.01.2021.
26.07.2021.
12 mēnešu krājobligācijas
LVK12M018931
0.0100 %
27.01.2021.
22.01.2022.
5 gadu krājobligācijas
LVK05G018938
0.0100 %
27.01.2021.
27.01.2026.
10 gadu krājobligācijas
LVK10G018931
0.0100 %
27.01.2021.
27.01.2031.

Attiecīgais piedāvājums vairs nav spēkā!