Šodienas piedāvājums - 27.11.2020.

Krājobligāciju tips
ISIN
Fiksētā ienākuma likme
Emisijas datums
Dzēšanas datums
Ieguldījuma summa
(EUR)
6 mēnešu krājobligācijas
LVK06M018467
0.0100 %
30.11.2020.
29.05.2021.
12 mēnešu krājobligācijas
LVK12M018568
0.0100 %
30.11.2020.
25.11.2021.
5 gadu krājobligācijas
LVK05G018565
0.0100 %
30.11.2020.
30.11.2025.
10 gadu krājobligācijas
LVK10G018568
0.0100 %
30.11.2020.
30.11.2030.

Attiecīgais piedāvājums vairs nav spēkā!